De Ondernemersvereniging Wognum Nibbixwoud (OVWN) is een informele vereniging van nuchtere, hardwerkende Westfriese ondernemers. Een paar keer per jaar komen we samen voor bedrijfsbezoeken, de jaarlijkse barbecue, de jaarvergadering of een ander evenement. Tussendoor weten we elkaar goed te vinden voor zakelijke of minder zakelijke gelegenheden. En dat is precies waar een ondernemersvereniging voor is: verbinden en verbreden. Het nuttige met het aangename vereenzelvigen. Elkaar sterker maken. 

De OVWN is de koepel die drie secties verbindt:

  • De winkeliers van Wognum vallen onder Winkelhart Wognum
  • De winkeliers van Nibbixwoud vallen onder Koopcentrum Nibbixwoud 
  • De ondernemers die geen winkel hebben vallen onder Bedrijvengroep Wognum-Nibbixwoud (BWN). 

Omdat het één het ander niet uitsluit en we er samen de schouders onder moeten zetten verbinden we ons onder de OVWN en worden de bestuursvergaderingen altijd bijgewoond door vertegenwoordigers van elke sectie. Alle leden van de OVWN zijn tevens lid van de Westfriese Bedrijvengroep (de WBG). 

Agenda

13 mei

Ondernemen en belastingen

19.30 uur
Online
Online
Terug naar overzicht