De OVK is opgericht op initiatief van de gemeente Koggenland, enkele ondernemers en de WBG. Er zijn op dit moment ondernemersverenigingen aanwezig in Koggenland. Enkele zijn slapend en niet actief, andere ambitieus maar niet gehoord. Dat maakt het voor de instanties lastig om initiatieven en verzoeken samen op te pakken. Met één aanspreekpunt voor alle ondernemers bereiken we meer, staan wij sterk en hebben we korte lijnen naar de diverse instanties. Wij zitten rechtstreeks om tafel met de burgemeester en wethouders, provincie NH, WBG en vakorganisaties.

Voorbeelden van wat wij onder andere doen:

  • Verduurzamen en verbeteren van bedrijven terreinen.
  • Helpen met trajecten op het gebied van verduurzamen zoals de energie sprong.
  • Beter bereikbaar maken van bedrijven.
  • Meedenken over uitbreiding bedrijventerreinen en vestigingsklimaat bedrijven.
  • Ondernemers met elkaar in contact brengen door taakgroepen te maken als ondernemers tegen dezelfde problemen aanlopen en ze daarbij ondersteunen waar nodig.
  • Optreden als schakel tussen bedrijven en instanties bij problemen en vragen. Veelal met behulp van subsidies die ons ter beschikking staan.

Ook organiseren wij verschillende bijeenkomsten. Wij hebben het OVKafé. Een netwerkavond met een thema en aansluitend een borrel. OVKijkje in de keuken. Het bezoeken van bedrijven van collega ondernemers. En natuurlijk de jaarlijkse BBQ.

Agenda

13 mei

Ondernemen en belastingen

19.30 uur
Online
Online
Terug naar overzicht