Voor haar leden organiseert het MBG bedrijfsbezoeken, themabijeenkomsten en de gezellige ondernemerscafe’s. Netwerken en kennisoverdracht zijn hierbij de sleutelwoorden. Met diverse organisaties heeft het bestuur van de vereniging structureel overleg, bijvoorbeeld met de Gemeente Medemblik. Doelstelling van deze gesprekken is een bijdrage te leveren aan een betere werk-, woon- en leefomgeving.

De kernactiviteiten:
• Dient als zakelijk en sociaal netwerk voor de aangesloten ondernemers onderling.
• Heeft als doel de aangesloten ondernemers te voorzien van aanvullende informatie op verschillende bedrijfsmatige vlakken, het bevorderen van de economische
belangen en de communicatie tussen en namens de leden binnen de gemeente Medemblik.
• Communiceert tussen het College en de Fractievoorzitters van de Gemeente Medemblik en de aangesloten bedrijven van de MBG via de OFM.
• Communiceert met de ondernemingsverenigingen uit de verschillende kernen van Gemeente Medemblik.
• Het bevorderen van constructieve samenwerking met alle instanties en/of personen waarmee de vereniging contacten onderhoudt.
• Zorgdragen dat bovenstaande goed verloopt en wordt gecontinueerd door de uitvoering van de bestuurlijke taken.

Agenda

16 september

Succesvol online

19.00 uur
Online
30 september

Sterk starten met je eigen bedrijf

19.00 uur
Online
Terug naar overzicht