Ook met een eigen bedrijf heb je anderen nodig!
Als ondernemers zoeken we het zelf wel uit: we regelen het graag zelf, we zoeken zelf naar oplossingen. Toch kunnen we ook aandacht en inspiratie gebruiken. Vooral van andere ondernemers. Hoe verschillend we ook zijn.

Voor elkaar
Lid worden en lid blijven van de HOC brengt ondernemers bij elkaar. Niet door een vaste agenda, vaste regels en vaste patronen. Wel door altijd te blijven kijken en luisteren naar wat Hoornse ondernemers bezighoudt.
– Wat speelt er allemaal in onze stad en regio?
– Welke maatschappelijke en economische ontwikkelingen raken ons?
– Waar hebben ondernemers behoefte aan?
– Wat willen ondernemers wel of juist niet?

Hoe werkt de HOC voor ondernemers?
Het bestuur van de HOC streeft na dat de ondernemers samen uitmaken wat de HOC voor ze doet. We nodigen de leden uit om mee te praten en mee te denken. Bijvoorbeeld in een commissie, of bij de organisatie van een netwerkborrel. Samen staan we sterker, daar draait het om. Daarom zorgen we voor interactie, inspiratie en niet te vergeten voor gezelligheid.

Iedereen binnen bereik
Ondernemen brengt verantwoordelijkheden, uitdagingen, kansen en problemen met zich mee. Daar kies je als ondernemer voor, maar je hoeft er niet altijd alleen voor te staan. De HOC helpt door te verbinden en te delen. Als we elkaar als ondernemer zien staan, krijgen we meer voor elkaar.

Contacten met de gemeente
De HOC komt ook op voor de belangen van haar ondernemers richting gemeente. Zo vinden overleggen plaats als er wegen worden afgesloten voor onderhoud, of als het aanbestedingsbeleid wordt besproken.

Terug naar overzicht