Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. Sluiten
         
 

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

Deze regeling geeft een tegemoetkoming in de vaste lasten van mkb-bedrijven in West-Friesland. De regeling is het vervolg op de tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS).

Update 18-11-2021

Het kabinet heeft vanwege de nieuwe coronamaatregelen besloten om ook in het 4e kwartaal de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) open te stellen voor ondernemers. De regeling TVL Q4 2021 is er voor ondernemers die in het 4e kwartaal van 2021 minimaal 30% minder omzet hebben ten opzichte van het 4e kwartaal van 2019 of het 1e kwartaal van 2020. TVL Q4 2021 opent naar verwachting begin december. Klik hier om te lezen wat hoe de TVL Q4 2021 eruit gaat zien, wat de voorwaarden zijn en welke bijzonderheden er gelden.

Update 29-06-2021

Het subsidiepercentage van de TVL stijgt in het 2e kwartaal van 2021 naar 100%. Dit was 85%. Ook kunnen ondernemers kiezen uit 2 referentieperiodes. Je kunt TVL Q2 2021 aanvragen tot en met 20 augustus 2021 17:00 uur

Zo ziet TVL Q2 2021 eruit

 • Het subsidiepercentage is 100%. Als je 100% omzetverlies hebt, ontvang je 100% van je vaste lasten als tegemoetkoming. Let op: het gaat om je berekende vaste lasten, niet om de werkelijke vaste lasten.
 • Bijna alle bedrijven in Nederland die aan de voorwaarden voldoen, kunnen TVL Q2 2021 aanvragen. 
 • Het minimum subsidiebedrag per kwartaal is € 1.500.
 • Het maximum subsidiebedrag per kwartaal is € 550.000 voor mkb-bedrijven en € 1.200.000 voor grote ondernemingen (niet-mkb bedrijven).
 • Ondernemers die tussen 15 maart en 30 juni 2020 met hun onderneming zijn gestart, kunnen ook TVL Q2 2021 aanvragen.
 • Land- en tuinbouwbedrijven ontvangen een extra opslag voor de speciale kosten om planten en dieren in leven te houden. Deze opslag van 21% komt bovenop de TVL-subsidie met een maximum van € 225.000 voor de hele coronaperiode in 2021.

Belangrijkste voorwaarden

 • Je bedrijf stond op 30 juni 2020 ingeschreven bij KVK, heeft een SBI-code en minimaal een vestiging in Nederland, met een aparte voordeur van het huisadres. Op deze vestigingseis zijn een paar uitzonderingen, zoals  goederenvervoer, markthandel, kermisattracties, taxichauffeurs, rijinstructeurs en sommige horeca.
 • Je bedrijf heeft meer dan 30% omzetverlies in het 2e kwartaal van 2021 vergeleken met het 2e kwartaal van 2019 of het 3e kwartaal van 2020.
 • Je vaste lasten zijn minimaal € 1.500 per kwartaal, op basis van het percentage vaste lasten dat bij uw hoofdactiviteit hoort. Let op: het gaat om je berekende vaste lasten, niet om de werkelijke vaste lasten.

Lees hier alle voorwaarden.

Update 21 januari 2021

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt uitgebreid in Q1 2021.

De aangekondigde uitbreiding van de TVL in de persconferentie van 21 januari 2021 is nog niet actief bij de opening van de TVL Q1 2021 in februari. Dit kost tijd. Wanneer de TVL Q1 2021 open gaat, berekent RVO de subsidie met de huidige voorwaarden. Een ondernemer ontvangt dan later, automatisch, een extra betaling. Bedrijven die voor het eerst toegang krijgen tot de TVL, kunnen niet direct subsidie voor Q1 2021 aanvragen. Op dit moment is nog niet bekend wanneer dat precies kan. Houd deze website, RVO en KVK in de gaten voor updates.

De aangekondigde uitbreidingen van de TVL op een rij:

 • De TVL wordt geopend voor alle bedrijven in Nederland. Ook voor bedrijven met meer dan 250 medewerkers.
 • Het subsidiepercentage wordt verder verhoogd naar 85% voor alle ondernemers met een omzetverlies vanaf 30%.
 • Het minimum subsidiebedrag per kwartaal wordt verhoogd naar €1500.
 • Het maximum subsidiebedrag per kwartaal wordt verhoogd naar €330.000 voor mkb-bedrijven (max. 250 medewerkers) en €400.000 voor bedrijven met meer dan 250 medewerkers.
 • De Voorraadsubsidie Gesloten Detailhandel (VGD) wordt verlengd in Q1 2021 en verhoogd een opslag van 21% bovenop het vastenlastenpercentage van de TVL, met een maximumvergoeding van €200.000.
 • De Horecasubsidie Voorraad & Aanpassingen (HVA) komt niet terug in Q1 2021.
 • Er komt een aparte subsidieregeling voor ondernemers die tussen 1 januari 2020 en 30 juni 2020 met hun onderneming zijn gestart.
 • Deze intensivering van de TVL gaat ook gelden voor Q2 2021, met uitzondering van de Voorraadsubsidie Gesloten Detailhandel. De TVL wordt niet afgebouwd.

Klik hier om direct te starten met jouw TVL-aanvraag bij de RVO.

update 10-12-2020

Verruiming TVL-regeling (2)

De percentages van de TVL-regeling gaan omhoog. Afhankelijk van het omzetdervingspercentage bedraagt deze tussen de 50 en 70%. Op 9 december 2020 is besloten dat het subsidiepercentage met het omzetverlies mee stijgt. Bij 30% omzetverlies is het subsidiepercentage 50% en loopt op naar 70% bij een omzetverlies van 100%. Deze aanpassing gaat gelden voor het vierde kwartaal (Q4) 2020 en het eerste kwartaal (Q1) 2021.

 • Ondernemers die TVL Q4 al hebben aangevraagd, hoeven niets te doen. RVO past het hogere subsidiepercentage automatisch aan en doet een extra betaling zodra de verhoging in het systeem is ingeregeld.
 • In de tussentijd kunnen ondernemers TVL blijven aanvragen. TVL wordt dan met het oude subsidiepercentage (50%) toegekend. Alle aanvragen worden automatisch aangepast als de verhoging in het systeem is ingericht. Op de website van RVO wordt bekend gemaakt wanneer dat zo ver is.

Update 24-11-2020

Alle mkb-ondernemers die in het laatste kwartaal van 2020 direct of indirect geraakt worden door de diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen, kunnen vanaf woensdag 25 november 2020 om 12.00 uur een aanvraag doen voor de verbrede Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb, de zogenoemde TVL Q4 2020

Verruiming TVL-regeling

Tot nu was de TVL beperkt tot een aantal sectoren, maar het kabinet heeft besloten om de TVL tijdelijk open te stellen voor alle sectoren. De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt op een paar punten aangepast in het vierde kwartaal van 2020. Hieronder alle aanpassingen op een rij:

 • Alle mkb-bedrijven met 30% omzetverlies krijgen toegang tot de TVL. Er is tijdelijk geen beperking van SBI-codes. Dit geldt alleen voor het vierde kwartaal, van 1 oktober t/m 31 december 2020.
 • Ondernemers en toeleveranciers in de evenementenbranche die in de zomer TVL subsidie hebben ontvangen, maar in het vierde kwartaal de omzetdrempel van 30% niet halen, worden geholpen. Deze ondernemers ontvangen een subsidiebedrag, gebaseerd op hun TVL subsidie in de zomermaanden. Deze aparte module wordt nog verder uitgewerkt en komt later beschikbaar. 
 • Verplicht gesloten eet- en drinkgelegenheden krijgen eenmalig een aanvullende subsidie van circa 2,75 procent van de omzetderving, gemiddeld € 2500. Dit bedrag komt bovenop de TVL subsidie. Deze steun is bedoeld om te helpen met de kosten voor voorraad en aanpassingen aan de 1,5 meter afstand. Denk aan voedselvoorraad die bederft, kuchschermen, aanleg en overkapping van een buitenterras voor de winter, etc.
 • Het maximum subsidiebedrag is per 1 oktober 2020 verhoogd naar €90.000 per bedrijf, per 3 maanden. Dat was €50.000 per bedrijf, per 4 maanden.
 • De TVL voor het vierde kwartaal van 2020 is vanaf medio november aan te vragen.

Evenementen

Door de corona-maatregelen zijn veel evenementen, zoals muziekfestivals en kermissen, niet doorgegaan. Bedrijven en leveranciers in de evenementenindustrie zijn voor hun omzet grotendeels afhankelijk van de zomermaanden. Die schommeling in omzet kan zorgen voor een vertekend beeld bij de berekening van de TVL. Het kabinet komt met een eenmalige extra vergoeding die gebaseerd is op de TVL-vergoeding van de zomer. Het gaat naar verwachting om 800 evenementenondernemers, die gemiddeld zo’n €14.000 krijgen. Hiervoor is een bedrag van € 11 miljoen gereserveerd.

Meer informatie over de TVL lees je hier.

 

Update 1-9-2020

Verlenging TVL

De TVL is met aangepaste voorwaarden verlengd tot eind juni 2021. De verlenging gaat in per 1 oktober. De TVL kan vanaf die datum voor 3 maanden worden aangevraagd, dus voor de periode tot en met 31 december 2020. De looptijd wordt ingedeeld in 3 periodes van 3 maanden, waarvoor afzonderlijk een aanvraag gedaan moet worden bij RVO.

Let op: De huidige TVL (periode 1 juni 2020 t/m 1 oktober 2020) is nog met terugwerkende kracht tot en met vrijdag 30 oktober aan te vragen.

Nieuwe aanvraag

Wie vanaf januari opnieuw steun nodig heeft, kan een nieuwe aanvraag doen voor de periode januari t/m maart 2021. De laatste periode omvat de maanden april, mei en juni. Het omzetverlies wordt vastgesteld door de maanden waarvoor de aanvraag geldt te vergelijken met diezelfde maanden in 2019. Dat geldt voor alle aanvraagperiodes.

Regeling wordt stapsgewijs afgebouwd

Vanaf 1 januari 2021 wordt de grens voor omzetverlies stapsgewijs verhoogd. Tot 31 december 2020 geldt de huidige grens van minimaal 30% omzetverlies. De nieuwe grenspercentages worden later bekendgemaakt.

Minimum - Maximum

Om aanspraak te maken op de TVL moet je minimaal 4.000 euro aan vaste lasten hebben in 3 maanden. In het tweede steunpakket was dat 4 maanden.

Het maximale bedrag wat je aan subsidie kunt ontvangen is verhoogd van 50.000 naar 90.000 euro.

Overige voorwaarden

De overige voorwaarden blijven van kracht. Kijk hier voor meer informatie.

 

Voor wie

De regeling is specifiek gericht op mkb-ondernemers en zzp'ers die door de coronacrisis veel omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. Dus ook voor ondernemers uit de gemeente Hoorn, Medemblik, Opmeer, Koggenland, Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland.

Ondernemers die voor de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) in aanmerking kwamen, kunnen ook gebruikmaken van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Deze sectoren staan op de lijst met vastgestelde SBI-codes.

Geen vast bedrag

Deze tegemoetkoming helpt mkb-bedrijven en zzp'ers bij het betalen van hun vaste lasten. Het gaat om bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Bedrijven krijgen maximaal 50.000 euro belastingvrij over 4 maanden.

Het gaat om vaste kosten die steeds doorlopen, zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. Loonkosten horen hier niet bij. Die worden deels gecompenseerd door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).

Meer informatie en aanvragen

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert deze regeling uit. Klik hier voor meer informatie over deze regeling.

Direct aanvragen: gebruik dan de button onderaan deze pagina.

Deze tegemoetkoming is voor de periode van 1 juni tot 1 oktober 2020.

ContactformulierNieuws

De 5 belangrijkste wetswijzigingen voor (startende) ondernemers per 1 januari 2022

Per 1 januari veranderen er diverse wetten en regels. Hieronder zie je voor jou als (startende) ondernemer de 5 belangrijkste veranderingen voor 2022.

Kabinet komt met bijna 2,2 miljard euro extra steun voor ondernemers

Het kabinet gaat ondernemers extra steunen vanwege de aangescherpte coronamaatregelen. In totaal wordt hiervoor bijna 2,2 miljard euro voor uitgetrokken. Zo keert de NOW-regeling (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) terug. Ook wordt de tegemoetkoming vaste lasten uitgebreid.

Lees meer
Lees meer

Kennisbank

Lees meer
Aanvraag tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) in Westfriesland
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) in de regio Westfriesland
Werken aan je toekomst met Spiegel je business in Westfriesland
Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)
Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)
Tijdelijke regeling subsidie evenementen (TRSEC)
Starten met je uurtarief
Welke aftrekposten heb ik als ondernemer?
Lees meer